Vanaf 1 januari 2022 wordt het zogenoemde Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor de geestelijk gezondheidszorg behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit kan gevolgen hebben voor jouw kosten.

Lees daarom de volgende informatie aandachtig door.

Het eigen risico

Wanneer je ouder bent dan 18 jaar worden ggz-behandelingen meestal vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. Voor de meeste zorg betaal je een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag, dat alle verzekerden ieder kalenderjaar moeten betalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Wat verandert er?

Op dit moment worden ggz-behandelingen als een pakket behandelingen bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De rekening wordt aan het einde van dit pakket behandelingen gestuurd. Daarom betaal je nu één keer per jaar een eigen risico op het hele traject van je behandeling.

Ieder kalenderjaar wordt het eigen risico in rekening gebracht

Vanaf 1 januari 2022 worden deze behandelingen niet meer als pakket in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dan wordt ieder consult apart in rekening gebracht.

Dus: wanneer jij twee keer per maand bij ons een behandeling krijgt, krijgt de zorgverzekeraar twee rekeningen die maand. De zorgverzekeraar kijkt bij elke rekening hoever je eigen risico al is opgemaakt. Lopen je behandelingen door in een nieuw kalenderjaar, dan betaal je voor het nieuwe kalenderjaar ook het eigen risico.

Een voorbeeld:

Start je eind november 2021 bij de Thubble.Behandelservice? Dan wordt je eigen risico in rekening gebracht voor de behandelingen in 2021. Ga je door met behandelingen in 2022, dan wordt voor de behandeling in 2022 het eigen risico bedrag voor dat jaar in rekening gebracht.

Verandert er iets voor mij?

Wat deze verandering betekent voor het eigen risico, verschilt dus per persoon.

Je merkt hier weinig of niets van

  • Wanneer je behandeling in één kalenderjaar afgerond wordt.
  • Wanneer je al andere zorgkosten hebt gemaakt dit kalenderjaar (2021), bijvoorbeeld voor een medische behandeling of medicijnen. Dan kan het zijn dat je je eigen risico al betaald hebt. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico je nog hebt.
  • Wanneer je meerdere jaren in zorg bent en blijft. De zorgverzekeraar bracht het volledige eigen risico al automatisch in rekening. Dat blijft zo.

Je merkt hier wel iets van

  • Wanneer je eigen risico voor het kalenderjaar nog niet (helemaal) betaald is. Dan wordt het bedrag voor de behandeling gedeeltelijk bij jou in rekening gebracht. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico je nog hebt.
  • Wanneer je in 2022 in zorg komt en je behandelingen doorlopen in 2023. Dat brengt de zorgverzekeraar twee keer het eigen risico in rekening bij jou.

Meer informatie?

Meer informatie over het eigen risico en de geestelijke gezondheidszorg vind je op deze website van de Rijksoverheid.