23 mei 2023

Tijdens de European Mental Health Week willen we graag de aandacht vestigen op verschillende community's. In deze blog richten we ons op community's voor mensen met autisme. Hieronder vind je een lijst met community's die ondersteuning, begrip en verbondenheid bieden aan mensen met autisme.

De kracht van lotgenoten

Voor mensen met autisme is het vaak een opluchting om herkenning te vinden bij anderen. Van jongs af aan voelen ze zich vaak "anders". Dit gevoel is vaak gerechtvaardigd, omdat ze verschillende manieren hebben waarop ze prikkels waarnemen en interpreteren, hun vermogen om non-verbale signalen te begrijpen, zich in anderen te verplaatsen en hun verbeeldingsvermogen, evenals hun vermogen om prikkels te verwerken, anders verloopt.

Gelukkig is er online veel informatie beschikbaar over autisme, maar soms kan het overweldigend zijn om alles te vinden. Daarom willen we graag een overzicht bieden van community's die laagdrempelig en gratis te bezoeken zijn.

NVA

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme): is een organisatie die zich inzet voor mensen met autisme en hun naasten. Ze bieden informatie, activiteiten en belangenbehartiging. De NVA biedt leden activiteiten om elkaar te ontmoeten: mensen met autisme, hun ouders, partners en kinderen. Mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen en met wie je kennis en ervaring kunt delen.

Rondom Autisme

Rondom Autisme: is een platform dat een overzicht biedt van diverse activiteiten en evenementen gericht op mensen met autisme. Het is een waardevolle bron om informatie te vinden over relevante bijeenkomsten en sociale activiteiten binnen de autisme gemeenschap. Zoals: inloopochtenden, gespreksgroepen, café avonden, wandelingen en nog veel meer. Deze activiteiten vinden plaats in Gelderland.

Iets drinken

Ietsdrinken: is een landelijke netwerkborrel speciaal voor volwassenen met een vorm van autisme, zoals Asperger, klassiek autisme of PDD-NOS, die normaal tot hoogbegaafd zijn. Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen met autisme in een informele café setting.

Cyberpoli

Cyberpoli: Bij de Cyberpoli kun je terecht met al je vragen over autismespectrumstoornis (ASS). Er zijn diverse deskundigen betrokken bij de Cyberpoli, waarvan de meeste werkzaam zijn als professionals in ziekenhuizen. Op sommige poliklinieken zijn ook ervaringsdeskundigen aanwezig die je vragen kunt stellen.

Autsider

Autsider: is een online platform dat een scala aan informatie en hulpbronnen biedt voor de neurodivergente gemeenschap. Het platform is bedoeld voor mensen met ADHD, autisme, HSP (hoogsensitiviteit), hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en Gilles de la Tourette.

Op Autsider vind je zowel objectieve informatie als opinieartikelen die afkomstig zijn van verschillende bronnen, inclusief externe media en auteurs die bijdragen aan het platform. Het biedt een brede kijk op neurodiversiteit en streeft ernaar verschillende perspectieven en ervaringen te delen.

Daarnaast is Autsider ook een plek voor lotgenotencontact en discussie. Het platform biedt mogelijkheden voor mensen uit de neurodivergente gemeenschap om met elkaar in contact te komen, ervaringen te delen en ondersteuning te bieden. Dit kan helpen bij het opbouwen van een gevoel van gemeenschap en begrip.

Autisme Informatie Centrum

Autisme Informatie Centrum (AIC): AIC's zijn verspreid over Nederland en bieden informatie, advies en ondersteuning aan mensen met autisme en hun omgeving. Ze organiseren ook diverse activiteiten zoals themabijeenkomsten, lezingen en koffieochtenden.

FANN

FANN: is een landelijk netwerk voor professionals die zich richten op verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met ASS.

Wegwijzer Autisme

Wegwijzer Autisme: Wegwijzer Autisme biedt een overzicht van producten en diensten voor mensen met autisme en hun naaste.