thubble voor verwijzers

Wij geloven dat zodra er een behoefte is, je hulp moet krijgen. Daarom start bij Thubble een behandeling direct en is er zo snel mogelijk contact. De verwijzing is voor ons het startpunt.

8 .9
cliënttevredenheid (CQi)
1
week tot start
70 %
succes score

is thubble voor mijn patiënt

Welke zorg heeft mijn patiënt nodig?
Welke klachten heeft mijn patiënt?
voorkeursvorm van behandeling?

voor wie is Thubble geschikt?

Onze unieke screeningsmethode stelt ons in staat om snel te bepalen welke online behandeling het beste bij iemand past. Na het vaststellen van de behandeling plannen we direct een video intake in. In het uitzonderlijke geval dat iemand meer baat heeft bij een andere behandelvorm, geven we advies over het best passende alternatief. We begeleiden iedereen tot de juiste zorg gevonden is.

Onze relatie stopt niet na het succesvol afronden van de behandeling. We blijven betrokken bij het hele nazorg traject en stimuleren iedereen om te blijven thubbelen als de situatie daar om vraagt.

Thubble werkt volgens de GGZ kwaliteitsstandaarden en voldoet aan alle kwaliteitseisen en behandelrichtlijnen.

Thubble werkt samen met o.a.