Thubble heeft een eigen behandelmodel ontwikkeld waarbij we ons richten op kortere, intensieve behandeling.

In deze video leggen we wat meer uit over ons behandelmodel. 

Door dit model verloopt de in- door- en uitstroom vlotter, waardoor onze wachttijden korter zijn.

We werken met behandelblokken, na elk blok vindt een herijkmoment plaats waarin de voortgang en het vervolg van de behandeling wordt besproken. Indien nodig kan een blok worden herhaald

Terug naar het veelgestelde vragen overzicht.